Familiejoernaal

Barkhuizen, Barkhuysen, Barkhuisen, (Van) Barkenhuizen

Nuusblad van Barkhausen en verwante families, Nr 1, November 2008.

Redakteur: Johan Barkhuizen. Hierdie joernaal is beskikbaar op: www.barkhuizen.co.za

About our Journal

The journal covers several families and surnames, quite simply because no surname exists in isolation from other surnames. People are born Barkkhuysen/Barkhuizen/ Barkhuisen/ Barkenhuizen and adopt other surnames when they marry, and other people become Barkhuysen/Barkhuizen/Barkhuisen/Barkenhuizen by adoption or marriage. They are each 'one of us'. The journal serves the interests of all people related to any South African Barkhuizen person, all over the world.

I shall try to include regular features such as a review of the latest genealogical research, a book section, list of historical assets and news from the different branches. There will also be a regular biography, under the title "Who am I", or "Wie is ek"? The journal also serves as a medium of communication between all people who research the family, even if they only have one of us in their entire tree.

 

*********************************************

NUUS OOR DIE FAMILIE

 

Johan Barkhuizen het ‘n Facebook groep “Barkhuizen’s all over the world” geskep. Sluit gerus aan.

Hoe sal ons die lede van ons familie noem ? . Daar is tans wêreldwyd AGT verskillende spelwyses van ons familie. Barkhausen, Barckhausen, Barkhuijsen, Barkhuysen, Barkhuizen, Barkhuisen, Barkenhuizen, en Van Barkenhuizen. Daar is dus 5 verskillende spelwyses in SA, 2 in Nederland en 2 in Duitsland. Stuur gerus voorstelle vir die naam van die joernaal en die webblad.

Text Box:  ERFENISFEES

Die Barkhuizen familie is verteenwoordig by die Erfenisfeesuitstalling by die Voortrekkermonument in Mei 2008. Op die foto links verwelkom Isobel Groesbeek, die organiseerder, my by die uitstalling. Dit was nogal ‘n besondere geleentheid om met ander familienavorsers kontak te maak en inligting uit te ruil.

Geluk aan Tannie Rhoda Van Rooyen (geb Barkhuysen), in Hartenbos Aftreeoord, wat vanjaar op 27 Januarie haar 95ste verjaarsdag gevier het. Oom Simon Barkenhuizen, in Nelspruit, is vanjaar 91. Geluk Oom Simon.

Ons innige simpatie aan familie met die afsterwe van die volgende persone:

Tannie Petro Botha (geb Barkhuizen) van Doornpoort op 10 Okt 2008,

Willem Barkhuizen, van PE, +Donderdag 18 Sept 2008. Eggenote Marie.

 

Dankie aan Wilkie Barkhuysen wat spesiale moeite gedoen het om ‘n artikel en fotos oor SP Barkhuizen, oom Barkie Atletiek, te kry. Ek sal dit ‘n volgende keer plaas by “Wie is ek?”

Welkom aan al die familie in Namibië wat ook nou in die stamboom bygevoeg is. Dit was heerlik om julle te ontmoet!!

Wie is ek?/Who am I?

The "Who am I" series is extremely important, because it preserves an accurate picture of what people were like for future generations. Right now is always a very good time to write down your father's life story, and that of your grandfather, and your own life story. These life stories are the backbone of the heritage we preserve for our children's children.

Ek het besluit om ons stamvader te gebruik as die eerste mens in die “Wie is ek”-reeks.

Johan Wilhelm Nicolaszoon Barkhausen

Johan se oupagrootjie, Christoph, het nog op die landgoed Niederbarkhausen gebly. Hierdie landgoed is geleë in Leopoldshöhe, in die huidige dorp Oerlinghausen. Duitsland is in streke verdeel en Oelinghausen is in die streek Nordrhein-Westfalen geleë. Alhoewel hulle ‘n gewone boerefamilie was, en nie deel van die adel nie, het die Meier zu Barkhausen altyd ‘n invloedryke rol in die omgewing gespeel.

 

Fotos van die landgoed Niederbarkhausen waar ons familie vandaan kom .

 

Johan se oupagrootjie,Christof, was die laaste van ons tak wat op Niederbarkhausen gebly het. Hy was die oudste seun, en sy jongste broer, het soos gebruiklik die landgoed geërf. Christof verhuis toe na die dorpie Horn waar hy as “ conductor” of pagter werk. Dit beteken hy het by ryk families grond gehuur om daar te boer. Johan se oupa, Friedrich, en Johan se pa, Nicolas, was ook pagters. Friedrich is in Horn begrawe en sy grafsteen kan nog daar gesien word. Nicolaas was die pagter vir die familie Von Weichs by die Landgoed Vorder-Eicholz. Sy ma, Anna Catharina Cleve, is vanaf Pömbsen, in Kreis Höxter, Lippe.

Johan Barkhausen is op 30 Mei 1746 gebore. Hy was een van nege kinders waarvan net vier seuns volwassenheid bereik het. Johan en sy broers het grootgeword tussen die plaas by Eicholz waar hulle geboer het en die dorpie Horn waar sy pa ook ‘n huis gehad het. Almal het ‘n goeie skoolopleiding gehad. Hulle het behoort aan die Lutherse kerk. In 1761, toe Johan 15 jaar oud was, het die Franse weermag die dorpie Horn beset tydens die Sewejarige oorlog. Johan en sy broer Herman het albei as koopmanne studeer en ‘n vakleerlingskap voltooi.

Op 17 Januarie 1765 is sy pa Nicolas oorlede. Weduwee Anna Catharina het steeds in Horn gebly, maar die seuns het elkeen hul eie rigting ingegaan. Die oudste broer, Friedrich Christoph, is ‘n offisier in die Pruisiese weermag, Simon is alreeds as “zieketrooster na Oos-Indië, Herman Carl Dietrich is ‘n koopman in Hannover en ons stamvader Johan Wilhelm, ‘n jong man van 19 jaar oud, moet sekerlik nou ‘n besluit oor sy toekoms neem en sy eie potjie krap.

Johan het, soos baie duisende Duitse jong mans, besluit om by die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie (VOIC) in Nederland aan te sluit en na die Ooste te gaan. Die redes sal ons seker nooit weet nie maar dit was seker ‘n kombinasie van die volgende: ekonomiese toestande in Duitsland was maar sleg, die aanhoudende oorloë, Johan se ouer broer, Simon, was alreeds in die Ooste en ‘n bietjie hardkoppigheid.

In die skeepsjoernaal van die Kievitsheuvel (die skip waarmee hy uit Texel vertrek het) is ‘n dubbelbladsy grootboek oopgemaak vir “Johan Willem Barkhuysen van Hoorn – soldaat”. Sy soldy is aangeteken as 9 gulden per maand. Ongeag sy kwalifikasies was dit vir ‘n Duitser onmoontlik om ‘n ander pos as soldaat te kry by die VOIC. Die Kievitsheuvel se vaart na die Kaap het net meer as drie maande geduur. Om presies te wees, 108 dae. Volgens die skeepsjoernaal het hulle op 16 Maart 1766 aan wal gestap in die Kaap.

Johan het nou vir ‘n Nederlandse maatskappy gewerk en op alle dokumente word sy naam as Jan Willem Barkhuysen geskryf. Die Hollanders het nie veel van die Duitsers gedink nie en hulle het omtrent alle Duitsers Jan genoem.

Jan Willem Barkhuysen is net na aankoms in die Kaap, op 16 Maart 1766, in die hospitaal opgeneem en vir 8 dae behandel. Die skeepstoestande was maar haglik en vir die hele reis tussen Nederland en Asië is 20 matrose, 19 soldate en 1 vakman dood.

Wat Jan as soldaat vir eerste twee jaar na aankoms in die Kaap gedoen het, is onbekend. Jan het na net twee jaar diens by die VOIC by ‘n boer, Nicolaas Janse van Rensburg, naby die huidige Riversdal op die plaas, Kleine Palmietrivier, langs die Soetmelksfontein gaan werk.

Op 8 November 1771 is Jan (toe 25 jaar oud ) se huwelik met sy werkgewer se dogter, Jacquemina van Rensburg (16 jaar), in die Kaapstad gemeenteregister aangeteken. Jan het na die troue nog so 5 jaar , tot 1776, saam met skoonpa geboer het en toe is hy en Jacquemina na hul eie plaas toe. Hulle twee oudste kinders is moontlik daar op Palmietrivier gebore.

In 1776 kry Jan burgerskap en op 16 Julie 1780 is die plaas "De Vlugt"langs die Keurboomsrivier in die middel van die huidige Prins Alfredpas, aan hom toegeken as leningsplaas. Hy het De Vlugt oorgeneem by weduwee Botha en hy was die derde persoon aan wie “De Vlugt” toegeken is.

Die ligging van die huis op Keykoe waar Jan Willem Barkhuysen gebly het. Die oorspronklike huis is baie verander.

Kort daarna is die omliggende plase Keykoe (ook sommer Keurboomsrivier genoem) op 26 Januarie 1782, en Kliprivier op 17 September 1782 aan Jan Barkhuysen toegeken Dit het beteken dat die stamvader so teen die einde van die 18e eeu en die begin van die 1800’s self ‘n vooruitstrewende boer geword het en byna al die grond langs die bo-lope van die Keurboomsrivier, van Kykoe tot by De Vlug, besit het. Dit is ‘n gebied wat padlangs ongeveer oor 20 km strek en vandag natuurlik uit tientalle plase bestaan.

Jan Barkhuysen het in Desember 1782 'n ekspedisie van drie maande onderneem om die skipbreukelinge van die Engelse skip, die "Grosvenor", te probeer opspoor.

Jan Barckhuysen was ‘n gerespekteerde persoon in sy omgewing. Hy is op 24 Oktober 1789 op die vergadering van landdroste en heemrade van Swellendam as heemraad aangestel vir die Langkloof saam met Petrus Pienaar, Esias Meyer en Petrus du Preez. Heemrade was gesiene lede van die samelewing wat deur die regering aangewys is om sonder vergoeding die belange van die inwoners van ‘n bepaalde distrik te behartig. Hulle het landdroste bygestaan met regspleging deur geskille tussen inwoners te besleg.

Jan Barkhuysen was as leier betrokke by die Tweede en Derde grensoorlog. Veldkommandante Jan Barkhuysen en Petrus Hendrik Ferreira het in hulle verslag aan die politieke Raad op 12 Augustus 1793 die situasie aan die Oos-grens beskryf.

Ek het die belastingopgawe van George, vir 1811, in die Kaapse argief deurgegaan met die doel om ‘n aanduiding te kry van die stand van die familie ‘n jaar voor Jan se dood. Jan se plase word daarin as “De Keykoe aan de Keurboomsrivier en De Vlught” aangegee. Oor die gesin self is daar die volgende inligting. Al sy seuns, behalwe Simon Hendrik wat toe alreeds na Uitenhage getrek het, word ook as belastingpligtiges (ouer as 16) aangedui. Slegs Johannes Cornelis, besit op daardie stadium sy eie plaas, Kliprivier, en al die ander het moontlik saam met pa Jan op Keykoe geboer. Die vier dogters is die twee getroude dogters Anna Catharina van der Watt en Martha Catharina van Huyssteen en die ongetroude Christina Jacomina en Johanna Petronella. Barbara Johanna Hermann is die vorige jaar (1810) oorlede.

Jan het 11 “Hottentot” arbeiders en 8 slawe op die plaas. Lewende hawe is 4 perde, 40 osse, 26 beeste, 139 skape en 2 varke. Hy het 5 mud graan en 3 mud gars aangeplant en 70 mud graan en 20 mud gars geoes. Daar is 3000 wingerdstokke op die plaas maar geen wyn gemaak nie. Hy besit ook 3 waens. Sy belasting betaalbaar is 4 pond en 5 pennies.

Jan Willem Barckhuysen, is op 5 November 1812 , op 69-jarige ouderdom op sy plaas, Keykoe, oorlede.

(Vir ‘n volledige geskiedenis van die stamvader sien www,barkhuizen.co.za)

 

 

Register of Historical Assets

 

This register is a global record of Barkhausen family treasures. It exists so that any person who researches the Barkhausen family can have direct access to important sources. It also serves to let all members of the family know that certain Historical Assets exist, and where they are.

Asset Number

Asset

Owner, archive, or location

1.

Gut Niederbarkhausen

Landgoed by Oerlinghausen, Duitsland waar die familie reeds volgens die eerste skriftelike dokument in 1280 gebly het.

Eienaar tans: Herrn Hubertus Von Daniels Spangenberg. Adres: Barkhauser Weg 22 B, D-33818 Leopoldshöhe, Germany, Telefoon: (+49 5202 2022).

2.

Roland Linde,” Meier zu Barckhausen, Eine Geschichte der Höfe Niederbarkhausen und Hohenbarkhausen in Lippe

Boek verskyn in 2006. kan bestel word by Rudolf Barckhausen (Koste tans E25) : e-pos: rudolf.barckhausen.gmx.net

3.

Briewe geskryf aan die stamvader deur sy broer Herman en broerskind,

Dr. Johannes Botha, Engeland.

4.

Huis op Oskraal

Die huis het behoort aan Johannes Cornelis , die tweede seun van die stamvader. Die plaas was aanvanklik bekend as Kliprivier maar die gedeelte met die huis is tans Oskraal. Mev. Norma Barkhuysen (weduwee van oom Klein Boet) is tans die eienaar.

5

Verkyker en patroonhouer wat Johnny Barkhuizen tydens die rebellie van 1914 gebruik het.


Johan Barkhuizen , Centurion

6

Twee roomkanne met naam van plaas Skietkraal en stasie Matjiesfontein. Het behoort aan Johnny (JJ) Barkhuizen

 

Johan Barkhuizen , Centurion

7.

Skaal wat Johan Barkhuysen, geb 1844, tydens die trek van Kammanassie na OVS gebruik het om droë vrugte te weeg.

Mev Catharina Barkhuysen Nachtwacht

8.

“Ohm Kruger”, a best seller novel, written by Joachim Barckhausen in 1941. The story is about the life of Paul Kruger, President of the Transvaal Republic.

Property of Dr. Jobst Barkhausen, Celle, Germany.

9.

Oorspronklike foto van Jacobus Johannes Barkhuizen, *1834 en Johanna Catharina Louw, +1881

Johan Barkhuizen, Centurion.

10.

Medalje wat Jacobus Adriaan Barkhuizen as lid van Genl de la Rey se kommando in die Anglo-Boereoorlog gekry het.

In besit van Glenn Barkhuizen, Stellenbosch.

 

If you have any information (including photographs) about the family, the clan, or any member of it, and particularly information regarding historical assets, please email details to me.

Navorsingsbydraes:

Die sukses en voortdurende groei van die Familie Stamboom is die gevolg van honderde mense wat elkeen 'n bietjie inligting bydra. Gedurende Januarie - Junie 2008 het ons inligting van so baie mense gekry dat ek net ‘n deel hier kan noem. Ek sal die res in die volgende joernaal lys. Ons dank aan almal wat gehelp het met die bou en verbetering van die Familie Stamboom.

Anette Barkhuysen - Stellenbosch

Anthony Barkhuizen, Gauteng

Dina Barkhuysen, Bellville,

Joanie Koen - De Rust- +fotos

Linette van der Merwe, Pretoria

Edna Els, Kroonstad -

Pieter Barkhuysen - Oos-London

Willie Barkhuizen, - Oos-London

Wilkie Barkhuysen - George

Johan E Barkhuizen - Sunridge Park, PE

Rhoda Horn - Randburg. fotos –Kwaairivier

Barkie (NJ) Barkhuysen - Walmer Downs, PE

Belinda Barkhuizen - Despatch

Andre Barkhuizen - Stellenbosch

Adriaan Barkhuizen - Westering, PE

Phillip Barkhuizen - Uitenhage

Johan Barkhuizen - Bellville

Adri Barkhuysen,- Mount Croix, PE

Ernst Barkhuizen - VSA

Rodney Barkhuizen - Malmesbury

Gary Barkhuizen – Nieu - Zeeland

Robert Barkhuizen, Gauteng

Tinus Bower , Mpumalanga

Thelma Fry -

Glen Smith, Gauteng

Monique Barkhuizen, Pretoria-Noord

AM Barkhuizen, Koster

Gerrie Barkhuizen, Mountainview, Pta

Mientjie van der Merwe, Winhoek, Nam

Lande Prinsloo, Windhoek, Namibië

Chris Barkhuizen, Howick,

Frances Barkhuizen, Pretoria,

Adriaan Barkhuizen , PE

MJ Barkhuysen, Brackenfell

Deon en Elsabe Barkhuizen, Rooiklip,

JG Barkhuizen, Worcester

Groot Boet Barkhuysen, Oudtshoorn

Marius Barkhuysen, Stellenbosch

Bill Barkhuizen, Postmansburg

Denyl Barkhuizen , PE

Adolf Barkhuizen, Frankfort,

Elsabe Barkhuysen, George

Nic en Danie Barkhuizen, Danabaai,

Sharlene Barkhuysen, Wellington,

Johannes Barkhuizen, George

Frederick Barkhuizen, Banners Rest,

Anette E Barkhuysen, Die Boord,

Alwyn J Barkhuizen, Luckhoff

Belinda Barkhuizen,

Susan Smith, Uniondale,

Louise van Wyck, Bloemfontein,

Pieter J H Barkhuizen, Boksburg-Wes

Gordon Barkhuisen, Umhlanga Rocks

Johan Barkenhuizen,

Leon Marais - Hopetown

Ansie Viljoen - Pretoria

Annatjie van Rensburg – Durban-Noord

 

Vrae en Antwoorde.

Ek kry nogal baie navrae oor allerhande familiesake. Hier is so ‘n paar antwoorde.

1. Was ons stamvader Nederlands of Duits?

Op bladsye 2 en 3 vertel ek die verhaal van Jan Willem Barkhuysen, ons stamvader. Sy oorsprong is so Duits as wat kan kom.

2. Is ons familie adellik – iets soos “von barkhausen”?

Alhoewel daar ‘n von barkhausen familie was, het hulle het al lankal uitgesterf. Ons stam van die boerefamilie van Niederbarkhausen af. Sedert die Middeleeue, 8e en 9e eeu, was die “meier” (villicus) die bestuurder van ‘n manor/landgoed (curia/curtis) wat behoort het aan ‘n biskop, klooster of ‘n edelman en dit is gebruik tot voordeel van hul huishoudings. Ons voorvaders was dus as “Meier” nie deel van die landadel nie. In 1036 het Biskop Meinwerc die Hof Barchusen as curtis dominicalis of die hoofhof van Amt Barkhausen benoem. Die Amt was ‘n groep landgoedere, soos ‘n distrik, wat saam behoort het aan ‘n biskop of edelman en onder leierskap van ‘n Amtsmeier. Amt Barkhausen het bestaan uit invloedryke families wat die plase van die Amt Barkhausen bestuur het asof hulle self landhere was. Die familie was dus nie adel nie maar tog baie “grênd”. Sien fotos op bl. 2.

3. Hoeveel stamme is daar in die familie?

Die Suid-Afrikaanse familie kan as eerste verdeling duidelik in vier stamme verdeel word. Dit is die nageslag van die vier seuns van die stamvader wat nasate het. Ons noem die takke tans op hulle name of hulle plaas/blyplek:

  • Nicolaas Jacobus-tak of Diepkloof kammanassie- tak.
  • Johannes Cornelis-tak of die Kliprivier-tak
  • Simon Hendrik-tak of die Uitenhage/Boschfontein- tak
  • Frederik Christoffel-tak of die Piesangrivier-tak

Die dogters van die stamvader wat ‘n nageslag het, vorm ook vier stamme. Dit is ingesluit onder die vanne Hermann, Van der Watt, Van Huyssteen en De Jager.

Weet jy aan watter stam jy behoort?

Hulp met navorsing

Stel jy belang om by ons navorsingspan aan te sluit?

Data Verwerker, Biografie Navorsers , Webmeester, Facebook – kontak, Vertaler (Engels en Duits)

Navorsingsposte vir beide nie-lede en lede van die Bark(en)hu(i)(y)z(s)en -stam.

Lewenslange langtermyn poste bestaan vir iemand (man, vrou of skolier) wat Barkhuizen geskiedenis wil help bewaar. Die suksesvolle aansoekers sal die hele wêreld elektronies deurreis op soek na Barkhuizen mense, biografiese inligting, stories, grafte, fotos en inligting . Rekenaarvaardigheid is nie 'n vereiste nie, want indiensopleiding is ten alle tye beskikbaar.

Hierdie poste is uiters lonend . Dit bring vir die suksesvolle aansoeker groot roem, wêreldwye erkenning en dank, en ervaring van rekenaar navorsing, webmeesterswerk en internasionale genealogiese navorsing. Die grootste voordeel is dat alle beloning ten volle belastingvry is, want daar is geen geld in die vergoedingspakket nie! ( met apologie aan J Greeeff)

Kontak Johan Barkhuizen by: jgb@absamail.co.za

 

**************************************************

 

If you have any material that should be included in the update of the family history, please contact me . In particular I am looking for:

1. New family trees (births, marriages and deaths).
2. Copies of old documents
3. Photos of old family Paintings
4. Photos or copies of old paper photographs
5. Photos of family graves
6. Photos of any land or buildings owned by the family
7. Photos of ALL members of the family, living or dead.

 

My contact details are:

Johan Barkhuizen. Akkerboomstraat 4, Zwartkop X4, Centurion 0157

Sel: 0832742840, Huis 0126632122, Faks 012 6647969

e-pos: jgb@absamail.co.za, webblad: www.barkhuizen.co.za

*******************************************************

Projekte waarmee ons besig is :

Die NG gemeente Herold is in 2010 ‘n 100 jaar oud. Ons versamel inligting oor die Barkhuysen/Barkhuizens in Herold gemeente.

Ek is tans besig om al die lêers in die argiewe oor die Anglo-Boereoorlog deur te gaan – veral konsentrasiekampe en die “Claims for compensation” na die oorlog. Enige inligting oor Kaapse rebelle, bittereindes, joiners, hensoppers, krygsgevangekampe en konsentrasiekampe sal verwelkom word.

Gordon Barkhuisen is still busy collecting information about the Rhodesian family.

Gary Barkhuizen, professor at the University of Auckland in Nieu Zeeland, asked me to suggest a Barkhuizen heritage route for his upcoming visit to Germany. I shall include my suggestion in the next issue of the “Journal”.

Ek gaan so van 10 Desember 2008 weer ‘n week of twee spandeer in die Kaapse argief en veral konsentreer op inligting oor die stamvader. Daarna gaan ek op pad terug Gauteng toe, so ‘n paar ou plase besoek by die Kammanassie, Herold, Uniondale, Uitenhage en Suurberg/Slagboom om geboue en grafstene af te neem.